#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Biên thành một người khác đó là những gì mà mình đã làm đó là những gì mà mình đã thực hiện nhưng nói chung là những cảm giác đó những gì mà mình ham muốn những gì mà mình chờ đợi đều được thực hiện ngay và luôn, với một con xà tinh như này mình sẽ nghĩ ra nhiều cách để thực hiện hành động bỉ ổi với nó mình sẽ thực hiện những gì mà mình làm để nó có thể ận hận và đừng bao giờ mò vào nhà mình nữa, mình sẽ cho nó biết sự lựa chọn đó là điều sai lầm lớn nhất mà nó làm được khi còn sống trên cõi đời này đừng mong có được điều mà mình muốn

Diễn viên tham gia phim

N/A